I delkursen tränas studenten sina färdigheter i att analysera och producera akademiska texter på spanska. Kursen syftar till att förstärka studentens förmåga att producera och kritiskt granska akademisk spanska samt att träna studenterna i materialsökning / källsökning och referenshantering. Kursen syftar vidare till att öka medvetenheten om en metodisk uppläggning av ett mindre forskningsprojekt. Inom kursen ska studenterna välja ut, bedöma, analysera, presentera, kritiskt granska samt producera vetenskapliga texter av olika slag (recensioner, artiklar, forskningsöversikter m.m.).