Vill du lära dig mer om vårt samtida samhälle och äldre samhällstyper, och samtidigt nå färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden? På Etnologi I får du ta del av ett brett forskningsfält där både vardagsliv och stora samhälleliga maktstrukturer analyseras som kulturella processer. Genom teoretisk fördjupning får du verktyg för att förstå, förklara och kritiskt ifrågasätta dagens, gårdagens och äldre tiders kultur och samhällsliv. Kursen ger praktisk övning i metoder som rör observation, intervju och arkivmaterial. Du lär dig i att använda etnologiska begrepp och perspektiv och får kunskap om ämnets framväxt och förändringar. Kursens tredje delkurs är valbar. På höstterminen står valet mellan "Stadsliv", "Kulturhistoria" och "Folklore". På vårterminen står valet mellan "Mångfald och globalisering", "Kulturarvsanalys" och "Sexualitetens kulturhistoria". Delkursvalet anordnas under kursens gång.