Kursen handlar om etnologins teoretiska ramverk och praktiska forskningsprocess. Kursen alternerar studier av teoretiska perspektiv och etisk diskussion med praktiskt etnologiskt fältarbete och etnografisk dokumentation. Kursen ger en övning i att utifrån en mindre egen undersökning tillämpa teoretiska begrepp i en vetenskaplig presentation av densamma, både i skrift och muntligt vid seminarium. Kursen handlar också om etnologins roll i samhällsdebatt och vetenskaplig diskussion. Kursens tredje delkurs är valbar. På höstterminen står valet mellan "Stadsliv", "Kulturhistoria" och "Folklore". På vårterminen står valet mellan "Mångfald och globalisering", "Kulturarvsanalys" och "Sexualitetens kulturhistoria". Delkursvalet anordnas under kursens gång.