Kandidatkursen har tre moment: en allmän inledande teori- och metodkurs, enskild fördjupning på ett tematiskt område och självständigt arbete med den kandidatuppsats som fungerar som examensarbete för dig som har etnologi som huvudämne i din utbildning på grundnivå. De tre momenten kan delvis överlappa i tid. Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och kollektiv och enskild handledning.