Kursen behandlar grundläggande distinktioner inom argumentationsanalys, såsom skillnaden mellan god och effektiv argumentation, och mellan hållbarhet och relevans. Med hjälp av praktiska övningar tränas deltagarna i grundläggande färdigheter i argumentationsanalys.