Filosofisk logik är det formella studiet av begrepp, egenskaper och relationer som speciellt har studerats inom filosofin. Kursen behandlar också de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa adresserar. Kursen behandlar följande teman: • Kort genomgång av den filosofiska logikens historia. • Nödvändighet och möjlighet med hjälp av möjliga världar-modeller. • Introduktion till deduktiva system för modallogik. • Slutledningar som involverar temporala begrepp och tidslogik. • Logiska system för representation av kunskap och övertygelse. • Introduktion till logiska system för handling och agenter. • Introduktion till intuitionistisk och flervärdig logik. • Modaliteter och kvantifiering, med en informell introduktion till första ordningens modallogik • Introduktion till logik för villkorssatser och relevanslogik.