Detta är en populärvetenskaplig kurs som på ett tvärvetenskapligt sätt behandlar följande frågor: - Hur uppstår materiens byggstenar i universum och i vilka områden (stjärnor, interstellära moln, planetatmosfärer)? - Hur formas planetsystem och bebobara planeter och vilka krav finns för detta? - Hur och var bildas biomolekyler som aminosyrer och kolhydrater? Hur kombineras de till komplexa enheter som proteiner? Kan de formas bara på planeter eller också i rymden? - Hur uppstod livet på jorden? Vilka krav finns för utveckling av livet och är det möjligt på andra planeter? Vad kan liv på jorden under extrema förhållanden lära oss om detta? - Vilket inflytande hade kosmiska händelser (t.ex. inslag av kometer och meteorer) på livets utveckling? - Hur kan vi leta efter liv på andra planeter? Vilka bevis anses som tillräckliga?