Kursen behandlar Lagrange- och Hamiltonformalism, partikelmekanik, generaliserade koordinater, variationsprinciper, Lagranges, Hamiltons och Hamilton-Jacobis ekvationer, kanoniska transformationer, Poissonparenteser, symmetrier och bevarandelagar, små svängningar, stela kroppens mekanik, tröghetstensorn samt Eulers dynamiska ekvationer.