En introduktion till Einsteins geometriska beskrivning av gravitationen som en manifestation av rumtidens krökning. Kursen behandlar bland annat tensorer, krökning, Einsteins fältekvationer, experimentella tester av allmänna relativitetsteorin, gravitationsstrålning och svarta hål.