Kursen innehåller första terminens studier i japanska på avancerad nivå.