Kursen syftar till att befästa och fördjupa färdigheter i japanska på en avancerad nivå i akademiska sammanhang genom att lägga tyngdpunkten på skriftliga färdigheter. Kursen tränas förmågan att självständigt läsa, förstå och sammanfatta vetenskapliga texter samt göra skriftliga presentationer.