Kursen befäster och fördjupar kunskaperna om det koreanska språkets struktur samt ger grundläggande kunskaper i sinokoreanska, s.k. hanja.