Kursen innehåller första terminens studier i koreanska på avancerad nivå.