Kursen behandlar kulturella skillnader i de olika regionerna i Korea. Kursen tar upp kulturella särdrag i de historiskt viktigaste regionerna och hur dessa har format kulturhistorien. Med utgångspunkt från hur dessa särdrag har uppstått under historiska perioder görs en jämförelse med samtida kultur. En viktig aspekt är också samverkan mellan nationell och regional kulturpolitik i Sydkorea.