Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om Nord- och Sydkoreas relationer sedan staternas tillkomst 1948 med tonvikt på hur 1953 års vapenstilleståndsavtal har efterlevts och vilken roll Military Armistice Commission (MAC) och Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) har spelat för att uppehålla freden.