Kursen erbjuder en overblick over olika oversattningsteorier och -metoder och diskuterar hur dessa kan tillampas pa oversattning fran koreanska till svenska. Den teoretiska och metodologiska introduktionen foljs av praktisk ovning i oversattning. For detta andamal kommer ett par verk av koreansk litteratur valjas som annu inte finns oversatta till svenska. Dessa koreanska originaltexter oversatts av studenterna och diskuteras vid seminarier. Jamforelser med redan publicerade oversattningar av andra koreanska litterara verk gors slutligen for att bedoma kvaliteten pa oversattningarna.