Kursen erbjuder en överblick över olika översättningsteorier och -metoder och diskuterar hur dessa kan tillämpas på översättning från koreanska till svenska. Den teoretiska och metodologiska introduktionen följs av praktisk övning i översättning. För detta ändamål kommer ett par verk av koreansk litteratur väljas som ännu inte finns översatta till svenska. Dessa koreanska originaltexter översätts av studenterna och diskuteras vid seminarier. Jämförelser med redan publicerade översättningar av andra koreanska litterära verk görs slutligen för att bedöma kvaliteten på översättningarna.