Programmet vänder sig till dig som vill erbjuda yngre elever en meningsfull fritid samt undervisa i bild och form eller idrott och hälsa eller musik. Du får lära dig att organisera, leda och utvärdera undervisning i fritidshem och skola. Undervisningen innehåller teoretiska perspektiv på barns lek och lärande, ledarskap, sociala relationer, gruppers utveckling och gruppdynamik och konflikthantering. Andra viktiga fokus i utbildningen är att kunna arbeta på ett utforskande, laborativt och multimodalt arbetssätt.

Programmet ges på heltid under 3 år (6 terminer). Under sammanlagt en termin studerar du ditt valda ämne som antingen är bild och form eller idrott och hälsa eller musik. För att kunna stötta eleverna i fritidshem i deras matematiska och språkliga utveckling får du studera barns kommunikation och språkutveckling och digitala medier. Du studerar även naturvetenskap, estetiska gestaltningsformer, kommunikativa verktyg och utomhuspedagogik. Under den sista terminen genomför du ett självständigt arbete, vars syfte är att ge dig goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkesutövningen.

Stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd i en pedagogisk verksamhet (VFU) i en kommun. Genom VFU knyts din teoretiska utbildning samman med praktiken i skolan och fritidshemmet. Du fokuserar på din kommande yrkesroll, lärandet och den pedagogiska miljön. Du kommer att vara ute i verksamheten med jämna mellanrum under utbildningens gång.

Arbetsmarknad:
Det råder fortsatt brist på grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem i Stockholm såväl som i övriga landet.

Examen:
Efter avslutad utbildning får du en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, samt behörighet att undervisa i bild och form, idrott och hälsa eller musik i årskurs 1-6.

Länk till programsida