Kursen ger grundläggande kunskaper om svenska som skriftspråk: viktigare genrer, text- och språkstruktur. Analysen av svenska görs under jämförelse med det svenska teckenspråket. Kursen innehåller också översättningsövningar och ett självständigt utfört projektarbete.