Kursen ger grundläggande kunskaper om svenska som skriftspråk i vilket viktigare genrer, text- och språkstruktur behandlas. Analysen av svenska görs under jämförelse med det svenska teckenspråket. Bland annat får studenter öva sig i att översätta texter mellan svenska och svenskt teckenspråk. I kursen ingår övningar i att skriva olika slags texter i enlighet med språkriktighet, genre och textmönster. Vidare ingår också träning i att använda några av de viktigaste språkhjälpmedlen. Dessutom får studenten lära sig principerna för muntlig framställning.