Kursen vänder sig till studerande som är intresserade av att lära sig mer om ett språk i en helt annan språklig dräkt än den talade - lyssnade modaliteten. Kursen omfattar en teoretisk del som ger en översiktlig beskrivning av teckenspråkets struktur samt en praktisk språkfärdighetsdel. Kursen omfattar även en orientering kring hur döva och teckenspråk är integrerade med varandra och hur samhället bemöter och har bemött döva och teckenspråk ur ett historiskt perspektiv.