I kursen får studenten fördjupade teoretiska kunskaper om tecknade språks struktur och uppbyggnad i den visuella - gestuella modaliteten. Studenten lärs att tillämpa grammatiska kunskaper i praktiska färdighetsövningar i svenskt teckenspråk och tillägnar sig ett grundläggande teckenförråd som kan användas för enkelt informationsutbyte. Kursen ger också en orientering i hur teckenkommunikation används till barn inom olika verksamheter samt i hur tecken används som stöd för kommunikation inom undervisning eller språkfrämjande aktiviteter för barn och vuxna med kognitiv funktionsvariation i bland annat förskola, skola och andra typer av aktiviteter/verksamheter. I kursen ingår också en orientering kring teckenspråkets ställning i samhället utifrån ett minoritetspråksperspektiv.