Kursen behandlar kommunikationsmässiga aspekter på teckenspråk i taktil form, samt alternativa kommunikationsmetoder för personer med dövblindhet. Kursen ger också en orientering i dövblindkunskap och socialhaptisk kommunikation. Ett praktiskt moment med övningar ingår även. Kursen vänder sig i första hand till personer med viss erfarenhet av teckenspråkskommunikation.