Kursen studerar grundläggande frågor om barns teckenspråkutveckling hos barn som tillägnar sig svenskt teckenspråk som första språk, men berör även frågor om barns språkutveckling i allmänhet. Barnets utveckling av expressiv förmåga såsom manuellt joller, gester och pekningar samt tecken (språkets fonologiska system), grammatik och pragmatik studeras, liksom språklig medvetenhet. Vidare studeras barnets interaktiva förmåga i den visuella modaliteten under barnets första levnadsår, där vuxen-barn-kommunikation diskuteras i ljuset av omgivningens betydelse för barnets tecken- och teckenspråkutveckling. Barns avvikande teckenspråksutveckling beaktas likväl. Kursen ger även kännedom om alternativ teckenkommunikation.