Kursen vänder sig till lärarstuderande som saknar färdighet i teckenspråk. Kursen omfattar en teoretisk del som ger en översiktlig beskrivning av teckenspråkets struktur samt en praktisk språkfärdighetsdel. Kursen behandlar även utvecklingen av undervisning för döva och hörselskadade elever i Sverige, och det svenska teckenspråkets ställning inom skolan ur ett historiskt och samtida perspektiv.