Kursen ger grundläggande färdigheter i att använda annoteringsverktyget ELAN för transkription och annotering av videoinspelad teckenspråkskommunikation. Kursen behandlar uppmärkning av tecken, satsenheter, icke-manuella markörer och syntaktisk information, samt principer för att bygga upp ett system för teckenspråkskorpus.