Kursen ges på svenskt teckenspråk och förutsätter därför att studenten har mycket god färdighet i svenskt teckenspråk. Färdigheten kan ha förvärvats genom studier eller genom att studenten är teckenspråkig sedan uppväxten. Kursen omfattar inte någon form av färdighetsträning i svenskt teckenspråk. Kursen ger en grundläggande introduktion till språkvetenskap där fokus ligger på studiet av det svenska teckenspråket. Kursen belyser vidare teckenspråkets ställning i det svenska samhället och ger kunskaper om teckenspråksgemenskapen.