Kursen omfattar studium av olika texter på svenskt teckenspråk, där studenten både teoretiskt och praktiskt arbetar med olika texttyper. Dessutom studeras teckenspråk i användning, där fokus ligger på språkligt uttryckssätt i olika sammanhang och med olika syften. I kursen introduceras även annoteringsverktyg för bearbetning och analys av teckenspråkslingvistiska data.