Kursen ger fördjupad kunskap i svenska teckenspråket och tecknade språk genom att behandla lingvistiska metoder ur praktiskt och teoretiskt perspektiv och genom att ge en introduktion till området Dövstudier.