Kursen ger en fördjupning i studiet av språknivåer och språkvariation i teckenspråk. Vidare ger kursen en bred kunskap om teckenspråksinlärning av olika slag.