Kursen ger kunskap i teckenspråksteori och om gestanvändning i teckenspråkskommunikation samt insikter i vetenskapligt arbetssätt visade genom en självständigt utarbetad vetenskaplig uppsats.