Kursen ger fördjupade kunskaper i teckenspråksgrammatik. Begreppet gester och deras förekomst i språk studeras också.Vidare ges en översikt över språkdokumentation i teckenspråk och korpuslingvistisk metod. Studenten ges praktisk erfarenhet av korpuskonstruktion och kunskaper om hur man använder korpusar för empiriska undersökningar av språkliga fenomen.