Kursen behandlar beskrivningar av tecknade språk inom kognitiv lingvistik med betoning på kognitiv semantik och kognitiv grammatik. Vidare studeras förekomsten av gester i teckenspråks- och talspråkskommunikation.