Kursen behandlar aktuella frågeställningar avseende teckenspråkskorpusar, bland annat olika typer av annoteringsproblem och analysmetoder. De studerande ska dessutom tillämpa sina kunskaper på svenskt teckenspråkskorpusmaterial med hjälp av ELAN, ett multimodalt annoteringsverktyg.