Kursen består av fem delkurser. Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp, ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk med avseende på de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Dövas kultur och historia, 5 hp, behandlar dövas kultur och historia i ett samhälle där normen är ett talat språk. Svenskt teckenspråk I, 10 hp, huvudfokus är språkfärdighetsträning. I delkursen introduceras de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus, 7 hp, utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i enkla texter på teckenspråk och att delta i samtal om välbekanta ämnen inom den personliga domänen. Svenskt teckenspråk II - teoretiskt fokus, 3 hp, introduceras teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen samt teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv.