Kursen vänder sig till studerande som som har grundläggande färdigheter i svenskt teckenspråk. Kursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i enkla texter på teckenspråk och att delta i samtal om välbekanta ämnen inom den personliga domänen. I kursen utvecklas också förmågan att framföra enkla texter på svenskt teckenspråk med beaktande av teckenspråkets grammatiska strukturer. Vidare introducerar kursen teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen, teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv. Kunskapen om teckenspråkets teckenstruktur och teckenrestriktion fördjupas.