Kursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk (STS) och talad samt skriven svenska vilket ska leda till fördjupade teoretiska kunskaper i STS. I kursen studeras STS och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på hur språken är uppbyggda. För båda språken diskuteras lexikon, morfologi och syntax, dvs. deras likheter och skillnader på ord-, fras-, sats-, menings- och textnivå.