Kursen vänder sig till studerande som har grundläggande färdigheter i svenskt teckenspråk. Kursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i enkla texter på teckenspråk och att delta i samtal om välbekanta ämnen inom den personliga domänen. I kursen utvecklas också förmågan att framföra enkla texter på svenskt teckenspråk med beaktande av teckenspråkets grammatiska strukturer. Vidare behandlar kursen praktiska och teoretiska aspekter av teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen samt teckenspråkets spatiala dimension samt grundläggande principer för turtagning, på ett sätt som syftar till att studenten skall kunna omsätta detta innehåll i sin praktiska språkfärdighet.