Kursen syftar till att studenten ska förvärva erfarenhet av att delta i ett forskningsprojekt i teckenspråk. Projektarbetet innebär att studenten på heltid under tio veckor deltar i ett forskningsprojekt inom teckenspråk på så sätt att han/hon sätter sig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas i projektet och med en avgränsad uppgift deltar i det praktiska arbetet.