Kursen vänder sig till Dig som vill förvärva kunskaper och färdigheter om utställningsproduktion. Med teoretiska och historiska utgångspunkter studeras utställningen som medium. Utbildningen genomförs i samarbete med institutioner och enskilda yrkesutövare som är verksamma inom området. Kursen avslutas med fem veckors praktik.I samband med ansökan via www.antagning.se ska du också ladda upp (eller skicka in) intyg om relevant arbetslivserfarenhet (ditt CV) och en skriftlig kursmotivering (ett personligt brev), eftersom meritvärdet bestäms dels av antalet högskolepoäng med betyget A, B eller VG på, dels av hur relevant din tidigare arbetslivserfarenhet är gentemot arbetsmarknaden kursen utbildar mot, och dels vad du tänkt med utbildningen. Det personliga brevet ger dig alltså möjlighet att förklara dina tidigare erfarenheter och förmedla ditt intresse för din framtida yrkesroll. Var och en av dessa utgör en tredjedel av meritvärdet som maximalt kan vara 300.Upplysningar lämnas av studievagledare@historia.su.seSe även www.historia.su.se; Utbildning; Grundnivå; Heltidskurser