Kursen behandlar Astrid Lindgrens författarskap och hur det har tolkats i modern litteraturvetenskaplig forskning. Den presenterar författarskapets centrala genrer och teman, samt belyser texterna i relation till deras samtida idékontext. Därtill diskuteras författarskapets plats i en barnlitterär kanon och texternas överföring till olika medier, såsom bilderbok, tecknade serier och film.