BeskrivningKursen ger kunskaper om luftburna partiklars egenskaper, samt om mätning och provtagning av luftburna partiklar. Syfte och kunskapsmål Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om de viktigaste fysikaliska egenskaperna hos luftburna partiklar, förstå de vanligaste provtagningsteknikerna/ koncentrationsmätningarna av luftburna partiklar, samt att planera och genomföra en studie av olika luftburna partiklars egenskaper, samt sammanställa, presentera och diskutera hur observerade egenskaper kan vara olika uttryck för samma partikel.Innehåll och undervisningsmetoderUndervisningen består av föreläsningar, laborationer, redovisningar av uppgifter, inlämningsuppgifter samt övningar.