Beskrivning Kursen ger kunskaper om aerosolers kemi och grundläggande mikrofysik. Kursen täcker områden som aerosolers källor, livscykler, och kemiska ytreaktivitet, samt analysmetoder för att bestämma aerosolers kemiska innehåll. Syfte och kunskapsmål Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om de viktigaste källorna till aerosoler och förstå hur de bildas och reagerar/ interagerar med omgivande gaser och partiklar, samt känna till de vanligaste analysmetoderna och självständigt kunna välja ut lämplig metod för att bestämma aerosolers kemiska sammansättning. Vidare förväntas studenten förstå samband mellan aerosolers egenskaper och effekt på klimat och hälsa, och hur meteorologiska förhållanden påverkar aerosolen. Innehåll och undervisningsmetoder Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter samt övningar.