Kursen behandlar ringar, ideal, primideal, nilpotens, nolldelare, moduler, Noetherska ringar, Hilberts bassats, ändliga utvidgningar och Noethersk normalisering, Nullstellensatz, Spec, fraktionsringar, primäruppdelning. Algebraisk geometri ärstudiet av lösningar till system av polynomekvationer. Kommutativ algebra är det främsta algebraiska hjälpmedlet. Kursen avser att ge en introduktion till dessa områden. Ett exempel på tillämpningsområde är kodteori.