Kursen behandlar hur fysikaliska och kemiska processer påverkar jordens klimat samt sambanden mellan människans aktivitet och ändringar av klimatet. Den innehåller praktiska simuleringsövningar av t.ex. jordens energibalans och utbytesprocesser mellan atmosfären och havet. Vidare ger kursen övning i vetenskaplig hypotesbildning och diskuterar orsaker till kunskapsbegränsningarna i vår förståelse av klimatsystemet.