Kursen behandlar modern nederländskspråkig litteratur från 1945 och framåt i svensk och/eller engelsk översättning. För studerande som behärskar nederländska kan verken läsas på originalspråket. Kursen tar upp ett antal viktiga teman och genrer inom den nederländskspråkiga litteraturen såsom vittneslitteratur, femtiotalisterna, postkolonial litteratur, barn- och ungdomslitteratur m.m. Skönlitteratur från både Nederländerna och Flandern läses inom ramen för kursen.Kursen är relevant för (kultur)journalister, kulturarbetare, en intresserad allmänhet och företrädare för näringslivet.Undervisningen består av seminarier och föreläsningar.Närvaro på seminarierna är obligatorisk.Undervisningen sker på svenska och engelska.