Kursen innehåller övningar i att förstå, tala och skriva nederländska på en grundläggande nivå, en genomgång av nederländskans viktigaste grammatiska särdrag samt undervisning om de nederländsktalande ländernas litteratur, kultur och samhällsliv.