<b>Syfte och kunskapsmål</b> Kursens mål är att du ska få grundläggande kunskaper i nederländsk stavning, grammatik och syntax samt i översättning till och från nederländska av enklare texter. Du utvecklar även förmåga att uttrycka dig på enklare nederländska. Kursen ges på lärplattformen Mondo samt med hjälp av andra webbverktyg. <b>Innehåll och undervisningsmetoder</b> Kursen ges i form av uttalsövningar och med moduler som innehåller övningar i stavning, grammatik, syntax, översättning och textförståelse. Kursen avslutas med en examination via nätet där både uttal och skriftlig språkfärdighet testas.