Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för maskiner att lära sig utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Möjligheterna med AI tycks vara obegränsade, inte minst med tanke på de enorma datamängder (big data) som genereras i dagens samhälle. Ett av de användningsområden som har lyfts fram som särskilt angeläget är skräddarsydda behandlingsformer, så kallad precisionsmedicin. Kan precisionsmedicin hjälpa oss att möta dagens hälsoutmaningar? Och vad är riskerna med att utveckla AI-baserade lösningar för hälso- och sjukvården? Den här kursen redogör för den historiska bakgrunden, grundläggande begrepp och huvudsakliga inriktningar inom artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin. Kursen syftar vidare till att fördjupa förståelsen för vilka möjligheter och utmaningar som denna utveckling för med sig utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, med särskilt fokus på konsekvenser för jämlikhet och demokrati.