Kursen innehåller träning av förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt, särskilt i akademiska genrer. Samtida skönlitterära texter från portugisiskspråkiga länder analyseras med utgångspunkt i grundläggande narratologiska begrepp. Vidare ingår en introduktion till språkvetenskap tillämpad på portugisiska. Delkurs 1 Skriftlig uttrycksfärdighet 5 hp Delkursen inriktar sig på att förbättra studenternas förmåga att skriva texter på portugisiska med tonvikt på akademiska skriftliga genrer. Delkurs 2 Mediering, 5 hp Delkursen innehåller en introduktion till mediering av texter till portugisiska med fokus på portugisisk språkstruktur. Delkurs 3 Portugisisk språkvetenskap I, 10 hp Presentation av grundläggande språkvetenskaplig teori och metod med tillämpning på portugisiskan. Härvid introduceras grundbegrepp inom morfosyntax, semantik och pragmatik. Kursen presenterar även några huvuddrag i portugisiskans utveckling och de viktigaste regionala särdragen. Delkurs 4 Portugisiska, Litteraturvetenskap I, 10 hp Delkursen omfattar studium av några samtida litterära verk från portugisiskspråkiga länder i vilka de vanligaste litteraturgenrerna finns representerade. Särskild tonvikt läggs på tillämpning av fundamentala narratologiska begrepp, analys samt aspekter relaterade till genus, klass och etnicitet i olika portugisiskspråkiga länder.